[Fwd: NewJob Oy yhteistyö]

—————————- Original Message —————————-
Subject: NewJob Oy yhteistyö
From: ”Eero Manninen”
Date: Mon, March 7, 2016 12:28 pm
To: ari.salminen@are.fi
Cc: jari.torvelainen@newjob.fi
————————————————————————–

Tervehdys Ari,

Kiitos hyvästä palaverista.

Viime viikko meni ensimmäistä koulutusta suunnitellessa ja vetäsessä.
Nyt on porukka kasassa ja ensimmäiset työhön perehdytettävät on valittu.
Olemme valmiit aloittamaan työnteon maaliskuun aikana.
Kerron heti kun kaikki on valmista.

Yhteistyöstä.
Oli puhetta että katselisit meille organiasaatiostanne yhteyshenkilön
jonka kanssa voin pitää ainakin alkuun viikkopalaverin kehittääksemme
palvelumme entistä paremmaksi.
Tämän henkilön olisi hyvä olla perillä missä meidän miehet on töissä ja
saada palaute työnjohdolta tehdystä työstä.
Voihan hän esimerkiksi olla jonkun työmaan vastaava mikäli työmaa on
riittävän iso, että saamme 3-4 miestä hommiin.
Ja tämä olisi meidän kannaltamme sopiva aloitusryhmän koko, koska näin
saamme riittävän määrän miehiä perehdytettyä nopeasti. Näin siksi, että
saadaan sitten uusia miehiä sisään työmaille mahdollisimman pian.

Tässä lyhyt esittely yrityksestämme jota voit esittää organisaatiossanne:

Tervehdys NewJob Oy:stä

Olemme kehittäneet yrityksessä uudenlaisen henkilöstövuokrauksen ja tämän
ansioista pystymme tarjoamaan teille markkinoiden edullisinta työvoimaa
joustavammin kun kilpailijamme.

Yrityksellämme on Suomen Tilaajavastuun vaatimat dokumentit ja
työntekijöillämme on työturvallisuus- ja valttikortit.

Perusajatuksemme on tarjota matalan kynnyksen töitä joustavasti Uudenmaan
alueella.
Työntekijämme ovat maahanmuuttajataustaisia. Kaikilla työntekijöillämme on
tarkastettu työlupa kunnossa.
Haastattelemme ja peruskoulutamme työntekijämme niin että he ovat valmiita
aloittamaan työskentelyn.
Toimin alkuksi itse työntekijöidemme perehdyttäjinä työmaalla.
Jatkossa ohjaamme työntekijöitämme suomalaisiin koulutuslaitoksiin
opiskelemaan heidän valitsemaansa alaa.
Tässä otamme myös huomioon yrityksenne tarpeet nyt ja tulevaisuudessa
jotta voimme palvella teitä mahdollisimman kattavasti.

Markkinoiden edullisin työvoima.
Tuntilaskutuksemme työstä kun työstä on 22€/h + alv mutta yrityksellenne
tarjoamme työvoimaa toistaiseksi hintaan 20€/h + alv
Ensimmäinen hintatarkistus tehdään elo-syyskuussa 2016.
Emme tee hintamuutoksia ilman erillisiä neuvotteluita asiakkaidemme kanssa.

Minimilaskutuksemme on 1h.
Tämä antaa teille kätevän työkalun työmaiden työmäärällisten piikkien
purkamiseen joustavasti.
Esimerkiksi kun työmaalle tuleva suuri määrä rakennustarvikkeita pitää
saada sateensuojaan nopeasti, on kannaltanne kustannustehotonta , että
ammattirakentajat kantavat materiaaleja sisätiloihin.
NewJob tarjoaa tähän ratkaisun.
Voimme toimittaa työvoimaa joustavasti haluamanne määrän ja laskutamme
ainoastaan tehdyistä työtunneista.

Voitte myös palkata työvoimaa kauttamme oman yrityksenne tarpeisiin.
Tavoitteemme työllistää mahdollisimman paljon maahanmuuttajia pysyvästi
asiakasyrityksiimme.
Kun yrityksenne käyttää vuokratyövoimaamme, tarjoamme teille
mahdollisuuden palkata hyväksi havaitsemanne työntekijän ilman alalla
yleisesti käytössä olevaa sakkomaksua.
Kauttamme saatte ajantasaisen tiedon työntekijän statuksesta oleskeluluvan
suhteen, jotta yrityksenne välttyy palkkaamasta pysyvästi työntekijää,
joka ei saa jäädä Suomeen.

– Yritys on Suomen Tilaajavastuun jäsen.
– Peruskoulutettua työvoimaa.
– Markkinoiden edullisin työvoima.
– Joustavasti mihin aikaan tahansa samaan tuntilaskutushintaan.
– Koulutamme itse perusasiat ja ohjaamme koulutuslaitokseen opiskelemaan
lisää.
– Mahdollisuus työllistyä asiakasyritykseen.
– Minimilaskutus 1h.
– Voimme työllistää ihmisen heti kun työlupa on kunnossa.

Eero Manninen
COO
NewJob Oy

eero.manninen@newjob.fi
+358401991110