NewJob

Rakennuspalvelut

Siivouspalvelut

Kiinteistöpalvelut

PALVELUT

NewJob Finland on pääkaupunkiseudulla toimiva rakennus-, siivous- ja kiinteistöpalvelualan yritys.

Rakennuspalvelut

Ammattilaisemme työmaalla mahdollistavat rakennusurakoitsijoiden töiden valmistumisen aikataulussa.

-Pölynhallinta ja purkutyöt luovat perustan aikataulussa etenevälle työmaalle.

-Rakennussiivouksella pidetään yllä työturvallisuutta ja rakennustyömaan sujuvuutta. Yleinen siisteys varmistaa, että rakennusalan ammattilaiset pääsevät tekemään työnsä sovittuna ajankohtana.

-Logistiikan toimivuus takaa sen, että jokaisen työvaiheen rakennustarvikkeet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan eikä työmaa täyty rakennusjätteestä.

Aputöiden joustava toimitus helpottaa jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan arkea. Lisätietoja katso: RAKENNUSALA

Siivous- ja kiinteistöpalvelut

Tarjoamme siivous- ja kiinteistöpalveluita toimitiloihin, teollisuuteen, rakennustyömaille ja kotitalouksiin.

– Siivouspalvelumme takaavat asiakkaille puhtaat ja turvalliset toimitilat ja työmaat, joilla on mukava työskennellä.

-Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito varmistaa turvallisen ja miellyttävän ympäristön

Puhdas ja hyvin hoidettu toimitila, työmaa tai kiinteistö on myös yhtiön tai yhteisön käyntikortti, joka antaa työntekijöille, asiakkaille ja vieraille positiivisen mielikuvan! Lisätietoja katso: SIIVOUSALA

RAKENNUSPALVELUT

Meiltä motivoituneet ammattitaitoiset tekijät muun muassa seuraaviin töihin:

Meiltä:

 • Suojaus, osastointi ja pölynhallinta
 • Purkutyöt
 • Logistiikka ja varastointi
 • Valuvalmistelut
 • Roiloukset ja roilojen täytöt
 • Palokatkot ja tukkovalut
 • Avustavat ja valmistelevat työt muille urakoitsijoille
 • Kirvesmiehen työt
 • Pintakäsittely
 • Rakennusaikainen siivous
 • Loppusiivous

”Kokenut Nokkamme Ahmed varmistaa töiden sujuvuuden omilla työmaillaan.”

VASTINE RAHALLE

Laskutamme vain asiakkaamme työnjohdon hyväksymät tehdyt työtunnit.

Palveluumme kuuluu perehdytys, työtehtävien vastaanotto ja omien tekijöidemme ohjaus. Emme laskuta työnjohdosta näiltä osin. Jos työmaallanne on yksi tekijämme koko ajan, saamme kiireavun järjestettyä kahden arkipäivän aikana, yleensä nopeammin.

Pyrimme pitämään kohteessanne samat tekijät, jotta he tuntevat työmaan tavat ja siellä toimivat ihmiset.

Tuntiveloituksemme ovat kohtuullisia – pyydä ilmainen arvio!

SIIVOUSPALVELUT

Nyt myös Korona-siivoukset ja desinfioinnit!

Kauttamme saat muun muassa seuraavat siivouspalvelut:

Meiltä:

 • Toimisto- ja toimitilasiivous
 • Porrassiivous
 • Myymäläsiivous
 • Rakennusaikainen siivous ja loppusiivous
 • Koti- ja muuttosiivous 
 • Peruspuhdistukset mm:
  • ikkunoiden pesut
  • lattioiden pesut ja vahaukset
  • yläpölyjen puhdistukset
 • Erikoissiivoukset, mm:
  • tarttumapintojen ja saniteettitilojen desinfiointi

”Kokenut siivoojamme John tekee työnsä iloisesti ja ammattitaidolla!”

Muut palvelut:

– Rakennus- ja työmaapalvelut

– Kiinteistön ulkoalueiden hoito

– Muut kiinteistön avustavat työt

Vuokraamme myös henkilöstöä asiakkaidemme tarpeisiin.

PUHTAUS ON TURVALLISUUTTA JA OSA YRITYSVIESTINTÄÄ

Anna meidän huolehtia puhtaudesta ja turvallisesta sekä miellyttävästä ympäristöstä ja keskity huoletta yrityksesi ydintoimintoihin!

RAKENNUSSIIVOUS

Toteutamme rakennusaikaisen siivouksen sekä loppusiivoukset. Aikataulutamme työmme asiakkaan kanssa yhteistyössä, jotta kaikki työmaan tilat pysyvät siisteinä ja toimintakuntoisina koko työmaan ajan. Oikein suunniteltu ja ammattitaidolla toteutettu rakennussiivous on perusta turvalliselle ja aikataulussa valmistuneelle työmaalle. Loppusiivouksessa noudatamme tarkasti pintamateriaalien siivoussuosituksia, jotta tilat ovat luovutettaessa parhaassa mahdollisessa kunnossa.

KIINTEISTÖT

Oikea-aikaisesti ja säännöllisesti hoidetut peruspuhdistukset pitävät kiinteistön hyvässä kunnossa säästäen elinkaarikustannuksia. Vuosittain tehtävät peruspuhdistukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan kanssa yhteistyössä kiinteistökohtaisesti.

Suunnittelemme päivittäisen siivouksen asiakkaan toiveiden mukaan tai annamme ehdotuksen tarkoituksenmukaisesta siivouksesta, joka vastaa vaativiinkin tarpeisiin. Tavoitteemme on, ettei tiloja yli- tai alisiivota.

AMMATTITAITOINEN TYÖNJOHTO JA KOKENEET TEKIJÄT VARMISTAVAT ONNISTUNEEN LOPPUTULOKSEN!

Kehitämme toimintaamme kouluttamalla henkilökuntaamme asiakastarpeiden muuttuessa ja kasvaessa. Huolehdimme kohdekohtaisesta koulutuksesta asiakkaan ohjeiden mukaisesti ja työnjohtomme vastaa työn valvonnasta. Koulutamme itse kaikki tekijämme ennen kuin he lähtevät asiakaskohteisiin ja valvomme työn oikeaoppista suorittamista.

KOULUTETTU HENKILÖKUNTA

Panostamme koulutukseen ja työssä oppimiseen 

Mahdollistaaksemme jokaisen tekijämme kehittymisen ja kehityksen seuraamisen, olemme kehittäneet työssä oppimiseen perustuvan koulutuksen ja kehityspolun, missä työuralla eteneminen ja palkitseminen perustuu työsuorituksiin sekä osaamisen ja vastuiden kasvuun.

Työelämäkoulutuksemme, jonka jokainen tekijämme käy ennen työn aloitusta, on rakennettu tehdyistä töistä saatujen kokemusten perusteella vastaamaan mahdollisimman tarkasti tekijöiden tarpeita heidän aloittaessaan työuransa Suomessa.

Kartoitamme tekijän osaamistason ja jokainen aloittaa omaa osaamista tai kokemusta vastaavalta tasolta. Organisaatiossa eteneminen määräytyy esimiesten tekemien arviointien ja oman motivaation perusteella.

”Pintakäsittelijämme Nelli on ehtinyt siistiä monta kohdetta.”

Perusasiat opittuaan aloittelevalla ammattilaisella on mahdollisuus ottaa vastuulleen jokin työmaan tärkeistä toiminnoista: Työturvallisuus, Suojaus, Siisteys tai Työkalut. Tekijä vastaa oman työnsä ohessa osa-alueensa toimivuudesta ja lain mukaisista velvoitteista työmaalla.

Työmaan suunnittelusta, toteutuksen valvonnasta ja lopputuloksen tarkistuksesta vastaa nokkamies. Nokalla on aina apumies, oikea käsi. He yhdessä pitävät huolta kaikesta työstä, joka on NewJobin vastuulla.

AMMATTITAITOINEN

HENKILÖKUNTA

Ammattitaitoinen työnjohto ja kokeneet tekijät varmistavat onnistuneen lopputuloksen. Kehitämme toimintaamme kouluttamalla henkilökuntaamme asiakastarpeiden kasvaessa ja muuttuessa.

Huolehdimme kohdekohtaisesta koulutuksesta asiakkaan ohjeiden mukaisesti ja työnjohtomme vastaa työn valvonnasta. Koulutamme itse kaikki tekijämme ennen kuin he lähtevät asiakaskohteisiin ja valvomme työn oikeaoppista suorittamista.

Kartoitamme tekijän osaamistason ja jokainen aloittaa omaa osaamista tai kokemusta vastaavalta tasolta.

Organisaatiossa eteneminen määräytyy esimiesten tekemien arviointien ja oman motivaation perusteella.

Perusasiat opittuaan aloittelevalla ammattilaisella on mahdollisuus ottaa vastuulleen jokin työmaan tärkeistä toiminnoista, esimerkiksi Työturvallisuus, Suojaus, Siisteys tai Työkalut. Tekijä vastaa oman työnsä ohessa osa-alueensa toimivuudesta ja lain mukaisista velvoitteista työmaalla

”Pintakäsittelijämme Nelli on ehtinyt siistiä monta kohdetta.”

Työmaan suunnittelusta, toteutuksen valvonnasta ja lopputuloksen tarkistuksesta vastaa Nokkamies. Nokalla on aina apulainen, Oikea käsi. He yhdessä pitävät huolta kaikesta työstä, joka on NewJobin vastuulla.

Ammattitaitoinen työnjohto ja
kokeneet tekijät varmistavat
onnistuneen lopputuloksen.
Kehitämme toimintaamme
kouluttamalla henkilökuntaamme
asiakastarpeiden kasvaessa ja
muuttuessa.

Huolehdimme kohdekohtaisesta koulutuksesta asiakkaan ohjeiden mukaisesti ja työnjohtomme vastaa työn valvonnasta. Koulutamme itse kaikki tekijämme ennen kuin he lähtevät asiakaskohteisiin ja valvomme työn oikeaoppista suorittamista.

AMMATTITAITOINEN

HENKILÖKUNTA

VASTUULLISUUS

NewJob Finlandin tärkein voimavara on jokainen yritykselle tuottavaa työtä tekevä ihminen.

Pyrimme osaltamme tarjoamaan jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään luomalla työympäristön, jossa kommunikaatio on aidosti vuorovaikutteista ja jokainen haluaa tehdä parhaansa, koska ymmärtää sen hyödyttävän kaikkia.

TULORAHOITTEISUUS

KESTÄVÄN KASVUN POHJANA

Toimintamme perustuu läpinäkyvyyteen, kustannustehokkuuteen, joustavuuteen ja avoimeen kommunikaatioon. Isoissa asutuskeskuksissa vallitsevaan matalapalkka-alojen työvoimapulaan on olemassa kestävä ratkaisu, joka ei tarvitse valtion tukea toimiakseen. Newjob Finland on osa tätä ratkaisua yhteiskunnallisesti kestävällä toimintamallillaan.

TYÖYHTEISÖSSÄMME KULTTUURIEROT
OVAT VOIMAVARA

Eri kulttuureissa on paljon erilaisia toimintamalleja ja siksi työelämäkoulutuksemme pyrkii antamaan jokaiselle mahdollisuuden ymmärtää itselle vieraan kulttuurin nyansseja ja ottaa ne huomioon tehdessään työtään.

Kun ihminen oppii työelämässä olemaan vahingossa loukkaamatta toisen kulttuurin edustajaa ja näkee hänet yhdenvertaisena, siirtyy tämä helposti myös siviilielämään.

Lisäksi kulttuurien kohdatessa erilaisuuksista syntyy oivalluksia ja niistä uusia, parempia tapoja tehdä asioita!

TYÖYHTEISÖ JOSSA KULTTUURIEROT
OVAT VOIMAVARA

Eri kulttuureissa on paljon erilaisia toimintamalleja ja työelämäkoulutuksemme pyrkii antamaan jokaiselle mahdollisuuden ymmärtää itselle vieraan kulttuurin nyansseja ja ottaa ne huomioon työtä tehdessä.

Kun ihminen oppii työelämässä olemaan vahingossa loukkaamatta toisen kulttuurin edustajaa ja näkee hänet yhdenvertaisena, siirtyy tämä helposti myös siviilielämään.

Lisäksi kulttuurien kohdatessa erilaisuuksista syntyy oivalluksia ja niistä uusia, parempia tapoja tehdä asioita!

”Nay, John, Nelli ja Ahmed – Iloisia ammattilaisiamme”

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Oikein tuotetut kiinteistönhoito -ja siivouspalvelut kuormittavat ympäristöä hyvin vähän.

Käyttämämme pesuaineet ja välineet ovat ympäristömerkittyjä. Oikein suunniteltu siivoustyö tuottaa hyvän lopputuloksen mahdollisimman pienellä veden ja pesuaineiden kulutuksella. Laadukkaat siivousvälineet kestävät oikein käytettynä pitkään eikä niitä tarvitse vaihtaa jatkuvasti.

Tarjoamme asiakkaillemme osaamistamme kierrätyksen suunnitteluun ja toteutukseen.

TYÖNHAKULOMAKE

Emme ilman eri pyyntöä säilytä hakemuksia.
Jos haluat, että säilytämme hakemuksesi myös tuleviin tehtäviin, pyydä sen tallennusta sähköpostilla: jobs@newjob.fi
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

IF you would like us to KEEP your application also OPEN for any future jobs, please ASK US TO SAVE YOUR APPLICATION by email directly to: jobs@newjob.fi

FILL IN ENGLISH

TARINAMME

Jokainen ihminen voi olla yhteiskunnalle voimavara – mikäli hänelle annetaan siihen reilu mahdollisuus.

NewJob Finland perustettiin Jari Torvelaisen, Perttu Isotalon, 
Maath Alsamaraeen ja Eero Mannisen toimesta loppuvuodesta 2015 työllistämään turvapaikkaa hakevia ja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Huhtikuusta 2016 lähtien olemme työllistäneet satoja ihmisiä.

Olemme tehneet sen ilman tukiaisia tai ilmaisia  ”harjoitteluja” työmaillamme, työehtosopimuksista, laeista tai viranomaismääräyksistä tinkimättä, asiakkaidemme palveluistamme maksamilla rahoilla ja omalla osaamisellamme  sekä työllämme.

Ihmiset liikkuvat joustavammin ja nopeammin kuin koskaan aiemmin ja yhteiskuntamme tarvitsee yrityksiltä tukea heille uuteen kulttuuriin tulevien ihmisten integroimiseksi yhteiskuntaan.

Työ on mielestämme tehokkain tapa integroitua, koska työtä tekemällä jokaisella on mahdollisuus ansaita elantonsa sekä olla tuottava ja arvostettu osa yhteiskuntaa. Sadat kauttamme työllistyneet ovat omalta osaltaan todiste siitä, että he tarvitsevat vain reilun mahdollisuuden . 

Työyhteisömme koostuu monipuolisesta joukosta iloisia ja motivoituneita, ammattitaitoisia tekijöitä.

HENKILÖSTÖMME

JANI HÄKKINEN
Työmaa- ja rakennuspalvelut

MICAEL TUOMINEN
Siivous- ja kiinteistöpalvelut

JARI TORVELAINEN
Toimitusjohtaja

JANI HÄKKINEN
Työmaa- ja
rakennuspalvelut

MICAEL TUOMINEN
Siivous- ja
kiinteistöpalvelut

JARI TORVELAINEN
Toimitusjohtaja

MIKÄ SAA MEIDÄT INNOSTUMAAN PÄIVÄÄN:

”Haasteet, erilaiset asiat. Mahdollisuus tehdä asiat paremmin.”

”Mahtava porukka kenen kanssa ratkoa asioita.”

”Positiiviset työkaverit ja työntekijät. Omat iloiset tekijät kannustaa myös
meitä  –  yhdessä eteenpäin.”

YHTEYSTIEDOT

Tiedustelut: +358 50 555 4376
Klo 08:00-16:00

Sähköposti: palvelut@newjob.fi

JANI HÄKKINEN

Rakennus- ja työmaapalvelut

(040) 193 3717
jani.hakkinen@newjob.fi

MICAEL TUOMINEN

Siivous- ja kiinteistöpalvelut

(041) 432 0898
micael.tuominen.ext@newjob.fi

JARI TORVELAINEN

Toimitusjohtaja

(040) 555 5553
jari.torvelainen@newjob.fi

Postiosoite: Riihitie 18 A 5, 00330 Helsinki
Käyntiosoite: Sorvaajankatu 9b, 00880 Helsinki
NewJob Finland Oy | Y-tunnus 2468484-9